Wszystko na temat Biznesplanu

Czym jest biznesplan?

To nic innego jak forma wnikliwego przedstawienia systemu postępowania, określającego dlaczego i w jaki sposób dana organizacja, firma czy przedsiębiorstwo może osiągnąć szczegółowe cele. Jest to zatem „mapa drogowa”, która pozwala na dotarcie do bardziej lub mniej oczywistych szans biznesowych i wykorzystanie ich. Plan biznesowy charakteryzuje to, co chcesz osiągnąć w danym przedziale czasowym, pokazuje koszty danego przedsięwzięcia oraz wskazuje jakie przyniesie przychody bądź korzyści socjalne.

Opracowanie biznesplanu może zająć całkiem sporo czasu. Zależy to od skali planowanego przedsięwzięcia oraz stanu przygotowań. Warto jednak zaznaczyć, że samo przygotowanie planu biznesowego to nie wszystko. Nawet w momencie kiedy biznesplan jest gotowy, powinno się możliwie często powracać do jego treści. Umożliwi to ocenę, w jakim stopniu przyjęte kryteria i założenia odnośnie kluczowych czynników sukcesu znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z projektowaniem biznesplanu, należy możliwie jak najlepiej przygotować się na to wyzwanie. Podstawowym pytaniem jakie powinieneś sobie zadać to w jakim celu przygotowujesz biznesplan i co chcesz dzięki niemu osiągnąć?.

Kolejnym pytaniem nurtującym wiele osób starających się o dofinansowanie unijne jest – Jak przygotować biznes plan w oparciu o dotacje unijną ? Otóż, sporządzenie takiego planu jest jedynie elementem całego toku przygotowania określonego przedsięwzięcia biznesowego. Planu biznesowego nie można traktować jako kolejny, niewiele znaczący dokument, który można napisać w pośpiechu, a po wykorzystaniu odłożyć na półkę. Najgorszym posunięciem jest potraktowanie biznesplanu jako kolejna bardziej lub mniej udana adaptacja gotowego wzorca z Internetu czy książki przedsiębiorczości. Plan biznesowy trzeba uczciwie przemyśleć, przeanalizować otoczenie konkurencyjne i czynniki sukcesu, ocenić czy ma realne szanse na dalszy rozwój, dobrać odpowiednich współpracowników, którzy będą uczestniczyć w całym projekcie.

W planowaniu całego projektu, obligatoryjnym staje się odpowiedzenie sobie na pytania czy Twoja organizacja jest przekonana o potrzebie realizacji projektu? Czy masz przychylnych współpracowników? Czy zarząd jest spójny i zgodny w planowaniu działań organizacji? Czy wszystkie te osoby są gotowe działać wspólnie, by osiągnąć sukces i czy Twoja organizacja jest wiarygodna w środowisku w którym działa?

Jeżeli na powyższe pytania udzieliłeś/udzieliłaś pozytywnych odpowiedzi, możesz śmiało przejść do tworzenia własnego planu biznesowego.