Wszystko na temat Biznesplanu

Plan organizacyjny

Plan organizacyjny musi uwzględniać lokalizację Twojej organizacji, opisywać na jakim obszarze działa – czy jest to jedynie teren Polski czy może swoim zasięgiem wykracza poza jej granice. W planie organizacyjnym przedstaw strukturę swojej organizacji, zaprezentuj doświadczenie zawodowe i osiągnięcia osób, które mają zarządzać projektem, co uwiarygodni Twoje zamierzenia. Przedstaw plan zatrudnienia w ciągu kilku kolejnych lat. Ile osób zamierzasz zatrudnić i o jakich kwalifikacjach.

Spróbuj odpowiedzieć na bardziej ogólne, ale niezwykle istotne pytania :

Gdzie wcześniej pracowali wcześniej członkowie zespołu? Jak duże doświadczenie w tej czy innej branży posiadają Twoi współpracownicy? Czy ich dotychczasowe doświadczenie współgra z rodzajem przedsięwzięcia, jakiego chcesz się podjąć?

Co udało się osiągnąć? Jakie są dokonania zespołu? Jaka opinia o członkach zespołu panuje w branży? Czy potrafią rzetelnie ocenić szanse powodzenia całego projektu? Jaki zasób wiedzy, umiejętności czy szczególnych kwalifikacji są oni w stanie zapewnić? Jak bardzo są oni gotowi poświecić się realizacji tego przedsięwzięcia? Co stanowi motywację do działania dla poszczególnych członków zespołu?