Wszystko na temat Biznesplanu

Streszczenie biznesplanu

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że lektura samego streszczenia biznesplanu będzie wystarczająca dla grantodawcy aby mógł podjąć decyzję co do swojego udziału w finansowaniu przedsięwzięcia. Powinno ono zawierać zwięzłą prezentację najważniejszych punktów biznesplanu.

Streszczenie biznesplanu to po prostu opis celu do którego dążysz i który zamierzasz realizować. Powinno zawierać informacje dotyczące swoich partnerów z którymi realizujesz projekt, ich doświadczenie i zainteresowania. W streszczeniu planu biznesowego opisz obszar działalności swojej firmy – czy jest to terytorium Polski, czy wykracza poza jego granice. Przedstaw potrzeby finansowe i ich strukturę, potencjalne zyski i ryzyka jakie związane są z realizacją przedsięwzięcia.

Należy pamiętać, że szanse na większe zainteresowania ze strony grantodawcy wzrastają, kiedy zyski w Twojej organizacji pojawią się szybko i kiedy grantodawca będzie musiał zainwestować mniej kapitału w Twój projekt.

Niezmiernie ważnym jest opisanie sytuacji na rynku, na którym zamierzasz działać. Trzeba scharakteryzować główne konkurencyjne organizacje i firmy działające w branży, do której zamierzasz dołączyć. Powinieneś podać informacje dotyczące konkurentów – kim są, od jak dawna działają, czym się zajmują, jakie są ich produkty i usługi oraz co odróżnia je od Twoich. Przedstaw atuty i słabości konkurencji, ilu mają beneficjentów i jakie są ich plany w najbliższym czasie.

Opisz cechy przewagi nad konkurencyjnymi organizacjami, wyjaśnij w czym Twoim zdaniem jesteś najlepszy i co według Ciebie jest lepsze w zestawieniu do konkurentów. Warto opisać sposób, w jaki planujesz wyprzedzić konkurentów i wprowadzić na rynek nowatorski produkt czy usługę. Spraw aby Twoja pozycja na tle konkurencji była interesująca i przekonywująca. Przedstawienie unikalności i specyficzności działania Twojej organizacji może zaważyć o Twoim sukcesie.

Ważnym elementem biznesplanu jest próba przewidywania sytuacji w przyszłości – przedstaw ją. Jakie są perspektywy na rynku dla twojej firmy, na jakim etapie rozwoju znajdować się będzie za 3 lata. Czy będzie jeszcze istniała?

W streszczeniu zamieść opis swoich beneficjentów. Kim są Twoi klienci? Jakie są ich preferencje?. Po dokonaniu podziału beneficjentów na grupy wiekowe, zastanów się, które grupy najbardziej potrzebują Twoich usług. Zastanów się w jaki sposób dotrzeć do tych klientów. O swoich beneficjentach powinieneś wszystko. Pomocne mogą okazać się badania społeczne lub ankiety przeprowadzone wśród potencjalnych odbiorców. Wyniki tych badań przedstaw w swoim biznesplanie. Zaangażowanie społeczne mieszkańców jest niezwykle przydatne i ma duży wpływ na decyzje grantodawcy. Jest to bowiem niefinansowe wsparcie, które może umożliwić osiągnięcie sukcesu.