Wszystko na temat Biznesplanu

Plan finansowy

W tej części biznesplanu pokażesz czytelnikom bieżące wyniki finansowe firmy ( zakładając, że prowadzisz działalność od jakiegoś czasu), a także prognozy dotyczące kształtowania się ich w przyszłości. Bez względu na to, czy Twój projekt jest rozszerzeniem dotychczasowej działalności, czy też całkowicie nowym przedsięwzięciem, osoby czytające biznesplan będą chciały wiedzieć, jaki kapitał inwestycyjny jest potrzebny do jego realizacji. Przedstaw swojemu grantodawcy informacje na temat ilości pieniędzy które potrzebujesz i w jaki sposób zamierzasz je wykorzystać.

W zależności od wielkości branży i rodzaju inwestycji, przedstaw swój plan w ujęciu kilku lat. W przypadku większego przedsięwzięcia, projekt przedstaw na przestrzeni np. 10-12 lat. Długość planu jest proporcjonalna do wielkości projektu, przy zalecanym minimalnym okresie 5 lat.

W planie finansowym określ źródła przychodów, przedstaw koszty bezpośrednie związane ze świadczonymi usługami. Od przychodów odejmij koszty bezpośrednie – uzyskasz tym sposobem marżę brutto. W zależności od jej wielkości zastanów się, czy jest ona zgodna z Twoimi oczekiwaniami, jeśli nie – musisz ograniczyć koszty. Określ i oblicz pozostałe koszty takie jak na przykład wydatki na promocję, reklamę, wynajem powierzchni biurowych, leasing samochodów itd. W planie finansowym zamieść informacje dotyczące przewidywanych inwestycji i kosztów amortyzacji. Od marży brutto odejmij wszystkie koszty operacyjne a zobaczysz ile wynosi marża netto. Postaraj się o porównanie wskaźnika marży netto podzielonej przez wielkość przychodów ( wielkość w ujęciu rocznym ) do innych przedsięwzięć z tej branży. Jeżeli wartość ta jest znacznie niższa, zastanów się, dlaczego tak jest. Może nie wybrałeś efektywnej metod działania lub koszty są zbyt wysokie? To najczęstsza przyczyna. Staraj się ograniczać koszty, ale nie przesadzaj. Otrzymujesz w ten sposób zysk brutto.